Historie požadavku č. 8079


Žádost o informace podle dotaz - Čerpané účelové výdaje GA ČR v roce 2012
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Grantová agentura České republiky

Žadatel:
===================================================================
# Jméno: Šárka Motylová
# Datum narození: 1990-09-02
# Adresa: Vršovická 90/1287, Praha 10, 100 00
===================================================================

Povinný subjekt: Grantová agentura České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím Vás o zaslání částky, která byla v roce 2012 čerpána na účelové výdaje GA ČR celkem za rok 2012. Ve výroční zprávě o činnosti za rok 2012 jsem tuto informaci nenašla (Ńa grafu 1 na str. 13 jsou sice účelové výdaje za r. 2012 jako součást rozpočtu GA ČR, ale podle čísel z roku 2011 by se mělo jednat o výdaje schválené, zatímco mně jde o výdaje skutečně čerpané).
Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Šárka Motylová

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: foi+request-7208-c4aeba8c@infoprovsechny.cz

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách http://www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách http://www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

26/2/2018
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.


-------------------------------------------------------------------
Šárka Motylová
foi+request-7208-c4aeba8c@infoprovsechny.cz
26.2.2018

Datum Jméno Komentář
26.02.2018 15:29 Šárka Motylová Zadal k řešení
Datum dokončení : 01.03.2018

13.03.2018 13:58 Marie Kohoutová Převzat

13.03.2018 13:58 Marie Kohoutová Vážená paní Motylová,

obdrželi jsme Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle které žádáte o zaslání částky, která byla v roce 2012 čerpána na účelové výdaje GA ČR celkem za rok 2012.

Částka, která byla v roce 2012 čerpána na účelové výdaje GA ČR je 2 886 957,94 tis. Kč.

S pozdravem


Marie Kohoutová
Grantová agentura České republiky
HelpDesk |Evropská 33b
160 00 Praha 6

Úřední hodiny Call Centra - tel: +420 227 088 841

Po - Čt: 9 - 16:00
Pá: 9 - 15:00
Dokončen

14.03.2018 14:10 System Archivován

Vložit odpověď

Error

Internal server error

Error UID: 1652986300239:5827456131749791